Tusa 4 241 . Tusa .

Tussa . Tusa . Tusa . Tusa .

Tu sa . Tusa . . . . , Tusa .

Responses to Tusa

  1. Anonyme Says:

    Tusa .

  2. John Says:

    Tussa Tusa .