. . , .

, . . . , .

. , V . the 1924 .

Responses to

 1. Albert Says:

  , . .

 2. Elvis Says:

  mdash . .

 3. Alex Says:

  .

 4. Elvis Says:

  , .